Tjenester

PentaCon AS tilbyr konsulenttjenester for bærende konstruksjoner for alle typer byggverk i tre, stål og betong. Vi påtar oss total prosjekteringspakke fra utforming av optimalt bæresystem via plantegninger til verkstedstegninger og montasjeplaner. Vi har lang erfaring og spesialkompetanse innen prefabrikerte stål- og betongkonstruksjoner og etterspente betongkonstruksjoner med produksjons- og monteringsvennlig oppleggsdetaljering.


Mengdebeskrivelser

Vi utfører anbudsgrunnlag med mengdebeskrivelser.


Fundamentering

Fundamentering med betong- og stålkjernepeler, pilarer, søyle- og sålefundamenter.


Plasstøpte betongkonstruksjoner

Søyler, bjelker, vegger, slakk- og spennarmerte dekker.


Stålkonstruksjoner

Søyler, valsede og oppsveiste bjelker, fagverk og knutepunktsdetaljering.


Prefabrikerte betongelementer

Søyler, bjelker, hulldekker, vegger/sjakter, slakk-/spennarmerte massivelementer, forskalingselementer, slakk-/spennarmerte plattendekker og trapper.


Trekonstruksjoner

Søyler og bjelker i heltre eller limtre samt sammensatte tverrsnitt.Etterspente betongkonstruksjonerPlasstøpte etterspente betongkonstruksjoner av bjelker og dekker.


Etterspente betongkonstruksjoner

Plasstøpte etterspente betongkonstruksjoner av bjelker og dekker.


Spesialkomponenter

Vi tilrettelegger også for bruk av spesialkomponenter som f.eks. Kerto-bjelker og Deltabjelken.


Som hjelpemidler til dimensjonering bruker vi FEM-Design, Focus Konstruksjon og beregningsprogramvare fra sivilingeniør Ove Sletten.For tegningsproduksjon bruker vi tegningsprogrammene Allplan, AutoCad, Revit og Tekla Structures.