Glava As Lager 2008

Glava AS Lager 2008
Lager bygg i Askim


Ca 6800m² 1.etasje
Ca 6300m² kjeller

Byggherrestyrt hovedentreprise

Byggherre: Glava AS
Oppdragsgiver: Glava AS
Arkitekt: Østre Linje Arkitekter AS

typisk_snitt.pdf