Tjenester

PentaCon AS tilbyr konsulenttjenester for bærende konstruksjoner for alle typer byggverk i tre, stål og betong. Vi påtar oss total prosjekteringspakke fra utforming av optimalt bæresystem via plantegninger til verkstedstegninger og montasjeplaner. Vi har lang erfaring og spesialkompetanse innen prefabrikerte stål- og betongkonstruksjoner og etterspente betongkonstruksjoner med produksjons- og monteringsvennlig oppleggsdetaljering.

Mengdebeskrivelser
Vi utfører anbudsgrunnlag med mengdebeskrivelser.

Fundamentering

Fundamentering med betong- og stålkjernepeler, pilarer, søyle- og sålefundamenter.

Plasstøpte betongkonstruksjoner
Søyler, bjelker, vegger, slakk- og spennarmerte dekker.

Stålkonstruksjoner
Søyler, valsede og oppsveiste bjelker, fagverk og knutepunktsdetaljering.

Prefabrikerte betongelementer
Søyler, bjelker, hulldekker, vegger/sjakter, slakk-/spennarmerte massivelementer, forskalingselementer, slakk-/spennarmerte plattendekker og trapper.

Trekonstruksjoner
Søyler og bjelker i heltre eller limtre samt sammensatte tverrsnitt.

Etterspente betongkonstruksjoner
Plasstøpte etterspente betongkonstruksjoner av bjelker og dekker.

Spesialkomponenter

Vi tilrettelegger også for bruk av spesialkomponenter som f.eks. Kerto-bjelker og Deltabjelken.

Som hjelpemidler til dimensjonering bruker vi FEM-Design, Focus Konstruksjon og beregningsprogramvare fra sivilingeniør Ove Sletten.
For tegningsproduksjon bruker vi tegningsprogrammene Allplan, AutoCad, Revit og Tekla Structures.